JamiNo Spółka z o.o. realizuje projekt współfinansowany z EFRR w ramach POIR 2014-2020 (Działanie 3.3.3) „Wsparcie MSP w promocji marek produktowych- GoToBrand”.

Tytuł projektu: Wprowadzenie marki I Love Grain na rynki międzynarodowe w ramach programu GoToBrand

Cel projektu: pozyskanie nowych partnerów handlowych oraz zwiększenie przychodów z działań eksportowych, a także promowanie polskiej marki na rynkach międzynarodowych.

please wait...